VALSTYBIN TERITORIJ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos | vtpsi.lt

vtpsi.lt

VALSTYBIN TERITORIJ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos | vtpsi.lt

iandien gerja valstybins teritorij planavimo ir statybos prieiros praktika dalinoms su Lietuvoje vieiniais Pasaulio banko atstovais ir sveiais i Kirgizijos respublikos. Meniu apie VTPSI ir savivaldybi administracijos dal dokument Registr centrui teiks elektroniniu bdu apie VTPSI prim Pasaulio banko atstovus ir sveius i Kirgizijos Respublikos apie Statybai techninio projekto nepakanka btinas ir darbo projektas apie VTPSI kvieia institucijas kartu sprsti daugiavaiks gargdiki eimos bsto problem apie Pernai savavalikos ypatingj statini statybos atvej nustatyta maiau apie Vieasis interesas apgintas mike neteistai idygusi sodyba nugriauta apie Ir individuali nam statybai gals vadovauti tik atestuoti specialistai apie Taboro gyventojai suskaiiavo: patiems griauti nelegalius statinius pigiau VALSTYBIN TERITORIJ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS. Cituojant btina nurodyti altin.Biudetin staiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 272 2748, faks. (8 5) 272 3620, el. patas info@vtpsi.lt, kodas 288600210.Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini asmen registre.

Text Source
Pereiti pagrindin turin * * Meniu [English version] [/en-en/] [Naujienlaiskiu prenumerata] [/newsletter/subscriptions] [Puslapio spausdinimas] [Svetaines medis] [/sitemap] * Karjera [/Karjera] * Konsultacijos [/] * 'ATGAL' * Konsultacijos [/] * Elektronin paklausimo forma [http://lan.vtpsi.lt/cgi-bin/klausimai-atsakymai/ka.pl] * Klausimai ir atsakymai [/DUK] * Nuomon apie konsultacijos kokyb [http://vtpsi.lt/limesurvey/index.php/254987?lang=lt] * Konsultacij apibendrinimas [/node/1400] * Konsultavimo taisykls [http://www.vtpsi.lt/files/Konsultavimo_taisykles_aktuali_redakcija_2016_04_12.pdf] * kio subjektams [/] * 'ATGAL' * kio subjektams [/] * Teisin informacija [http://www.vtpsi.lt/node/457] * kio subjekt veiklos prieiros pertvarkos vieinimas [/node/2019] * Planuojami patikrinimai [http://www.vtpsi.lt/node/2130] * Patikrinim aktai (klausimynai) [http://www.vtpsi.lt/node/460] * Konsultacijos [http://www.vtpsi.lt/node/461] * Veiklos efektyvumo rodikliai ir j reikms [http://www.vtpsi.lt/node/462] * kio subjekt nuomons teikimas apie Inspekcijos veikl [http://vtpsi.lt/limesurvey/index.php/421375/lang-lt] * "Kartoji linija" [/] * 'ATGAL' * "Kartoji linija" [/] * Informacija [/node/43] * Nuostatai [http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=477667] * Elektronin praneimo forma [http://vtpsi.lt/limesurvey/index.php/598161?lang=lt] * Korupcijos prevencija [/taxonomy/term/110] * 'ATGAL' * Korupcijos prevencija [/taxonomy/term/110] * Informacija [/node/1367] * Vidin svetain [http://lan.vtpsi.lt] VTPSI IR SAVIVALDYBI ADMINISTRACIJOS DAL DOKUMENT REGISTR CENTRUI TEIKS ELEKTRONINIU BDU [/node/3416] 2017-04-20 Ketvirtadien pradjo veikti Infostatybos ir Nekilnojamojo turto registro elektronin jungtis, kuri Valstybinei teritorij planavimo ir statybos inspekcijai (VTPSI) bei savivaldybi administracijoms leis atsisakyti Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui siuniam popierini praneim, o norintiesiems sigyti nekilnojamj turt suteiks daugiau informacijos. * Skaityti daugiau apie VTPSI ir savivaldybi administracijos dal dokument Registr centrui teiks elektroniniu bdu [/node/3416] VTPSI PRIM PASAULIO BANKO ATSTOVUS IR SVEIUS I KIRGIZIJOS RESPUBLIKOS [/node/3409] 2017-04-11 iandien gerja valstybins teritorij planavimo ir statybos prieiros praktika dalinoms su Lietuvoje vieiniais Pasaulio banko atstovais ir sveiais i Kirgizijos respublikos. * Skaityti daugiau apie VTPSI prim Pasaulio banko atstovus ir sveius i Kirgizijos Respublikos [/node/3409] STATYBAI TECHNINIO PROJEKTO NEPAKANKA BTINAS IR DARBO PROJEKTAS [/node/3393] 2017-03-31 Net ir pusjus statybai ar rpinantis statybos ubaigimo dokumentu vis dar pasitaiko atvej, kai statytojas nustemba, kad reikia pateikti ne tik technin projekt, bet ir darbo projekt arba technin darbo projekt. Nors tai nra naujas reikalavimas, dl jo nepaisymo, pasak statybos inspektori, neretai stringa statybos ubaigimo procedros. ia tema daug paklausim gauna ir Valstybins teritorij planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) konsultantai. * Skaityti daugiau apie Statybai techninio projekto nepakanka btinas ir darbo projektas [/node/3393] VTPSI KVIEIA INSTITUCIJAS KARTU SPRSTI DAUGIAVAIKS GARGDIKI EIMOS BSTO PROBLEM [/node/3390] 2017-03-27 Valstybin teritorij planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) pirmadien pakviet Klaipdos rajono savivaldyb, Nacionalin ems tarnyb ir kitas institucijas kartu isprsti alia Gargd, Veivirnuose, gyvenanios eimos problemas, susijusias su gyvenamojo namo teisinimu. * Skaityti daugiau apie VTPSI kvieia institucijas kartu sprsti daugiavaiks gargdiki eimos bsto problem [/node/3390] PERNAI SAVAVALIKOS YPATINGJ STATINI STATYBOS ATVEJ NUSTATYTA MAIAU [/node/3389] 2017-03-27 Valstybin teritorij planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) pernai nustat 482 savavalikos statybos atvejus, i kuri 48 arba 10 procent vis atvej nustatyti tikrinant ypatinguosius statinius. Lyginant su 2015-siais metais, toki atvej sumajo 5 procentais, kai i 459 savavalikos statybos atvej iai statini kategorijai teko 68 paeidimai arba 15 procent vis nustatyt savavalikos statybos atvej. * Skaityti daugiau apie Pernai savavalikos ypatingj statini statybos atvej nustatyta maiau [/node/3389] VIEASIS INTERESAS APGINTAS MIKE NETEISTAI IDYGUSI SODYBA NUGRIAUTA [/node/3382] 2017-03-22 Molt rajono mike neteistai pastatytos sodybos istorija baigsi viej interes gynusi institucij pergale nelegaliai idygs gyvenamasis namas nugriautas, o jo likvidavimo darbus organizavo pati savinink. Taip ji iveng sskaitos u priverstin statinio griovim, kur, jei nebt vykdomas teismo sprendimas, gyvendint Valstybin teritorij planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI). * Skaityti daugiau apie Vieasis interesas apgintas mike neteistai idygusi sodyba nugriauta [/node/3382] IR INDIVIDUALI NAM STATYBAI GALS VADOVAUTI TIK ATESTUOTI SPECIALISTAI [/node/3371] 2017-03-16 Didesni nei 80 kvadratini metr ploto individuali gyvenamj nam ir kit neypatingj statini statybos specialistams bus keliami auktesni kvalifikaciniai standartai. Jau nuo kit met sigalios nauja Statybos statymo nuostata, kad iuo metu keliam isilavinimo ir profesins patirties reikalavim nebeuteks ias funkcijas specialistai atlikti gals tik po atestacijos. Valstybin teritorij planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) ragina neatidlioti atestavimo procedros iki met pabaigos ir norimas pareigas eiti leidiant dokument gyti laiku. * Skaityti daugiau apie Ir individuali nam statybai gals vadovauti tik atestuoti specialistai [/node/3371] TABORO GYVENTOJAI SUSKAIIAVO: PATIEMS GRIAUTI NELEGALIUS STATINIUS PIGIAU [/node/3355] 2017-03-08 Likviduoti savavaliko statinio Vilniaus rom tabor susiruo rangovai turjo keisti savo planus numatyto griauti pastato nebeliko, nes j irinkti baigia patys jo statytojai. Taip jie ivengs sskaitos u rangovo atliekamus griovimo darbus, taiau turs kompensuoti ilaidas u po statinio likvidavimo likusi atliek riavim ir iveim. * Skaityti daugiau apie Taboro gyventojai suskaiiavo: patiems griauti nelegalius statinius pigiau [/node/3355] PUSLAPIAI * 1 * 2 [/node?page=1] * 3 [/node?page=2] * 4 [/node?page=3] * 5 [/node?page=4] * 6 [/node?page=5] * 7 [/node?page=6] * 8 [/node?page=7] * 9 [/node?page=8] * * kitas [/node?page=1] * paskutinis [/node?page=43] * Struktra ir kontaktai [/] * Kontaktin informacija [http://www.vtpsi.lt/kontaktai_n] * Priimamojo darbo grafikas [http://www.vtpsi.lt/priimamojo-darbo-grafikas] * Valdymo struktros schema [http://vtpsi.lt/files/Struktura.pdf] * Inspekcijos virinink [/node/3347] * Struktriniai padaliniai [/node/1317] * Komisijos ir darbo grups [/node/112] * Kaip mus rasti [/node/1388] * Teisin informacija [http://www.vtpsi.lt] * Teiss aktai [/] * Virininko sakymai [http://www.vtpsi.lt/node/1085] * Statybos techniniai reglamentai [http://vtpsi.lt/node/1010] * Teiss akt archyvas [http://vtpsi.lt/node/1119] * TP reglamentuojantys teiss aktai [/node/1310] * Teiss akt projektai [/] * Ivadoms gauti pateikti teiss akt projektai [http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=2731&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=] * Vyriausybei pateikti teiss akt projektai [http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=2015-01-01&p_iki=2016-01-05&p_org=2731&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=&p_rus=1&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_fix=n&p_gov=n] * Teiss akt projekt archyvas [http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.archyvas_l?p_org=2731] * Teiss akt paeidimai [/] * Seimo kontrolieri paymos [/seimo-kontrolieriu-pazymos] * Valstybs kontrolieri sprendimai [/valstybes-kontrolieriu-sprendimai] * Teismo sprendimai [/teismo-sprendimai] * Tarnybiniai nusiengimai [/tarnybiniai-nusizengimai] * Teisinio reguliavimo stebsena [/] * Teisinio reguliavimo stebsenos planas [http://www.vtpsi.lt/node/1497] * Atliekama teisinio reguliavimo stebsena [/node/1498] * Teisinio reguliavimo stebsenos paymos [/node/1499] * Teiss akt, reguliuojani kio subjekt veikl statybos srityje, sraas [http://www.vtpsi.lt/node/3309] * Tyrimai ir analizs [http://www.vtpsi.lt/tyrimai] * Veiklos sritys [/] * Teritorij planavimas [/node/1324] * Patvirtinti detalieji planai [/node/50] * Patikrinti teritorij planavimo dokumentai [/node/3397] * Teritorij planavimo dokument registras [/node/1152] * Teritorij planavimo dokument rengimo ir teritorij planavimo proceso valstybins prieiros informacin sistema [http://vtpsi.lt/node/3391] * Teiss aktai [/node/1310] * Statyba [/node/1318] * Infostatyba [/node/1026] * Daniausiai uduodami klausimai apie Infostatyb [http://www.vtpsi.lt/infostatyba] * Rinkliav dydiai, mokjim u rinkliavas ir baudas rekvizitai [/node/1907] * Apie "Infostatyb" [/node/1322] * Administracin informacija [/] * Nuostatai [http://vtpsi.lt/files/nuostatai.pdf] * Darbo reglamentas [/node/1364] * Planavimo dokumentai [/node/3349] * Veiklos sritys [/node/28] * Darbo umokestis [/node/29] * Paskatinimai ir apdovanojimai [/node/2225] * Vieieji pirkimai [/] * Supaprastint viej pirkim taisykls [/vp-informacija] * 2017 m. vykdyti vieieji pirkimai [http://vtpsi.lt/files/vp-informacija/2017%20m.%20viej%20pirkim%20urnalas_.xlsx] * 2017 m. planuojam vykdyti viej pirkim suvestin [https://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?kuras=0&option=com_vptpublic&task=list&Itemid=65&filter_show=1&filter_limit=10&filter_jarcode=288600210&filter_type=0&filter_from=2017-01-01&filter_to=2017-12-31&limitstart=0] * Metins viej pirkim ataskaitos [http://cvpp.lt/index.php?option=com_profile&task=ataskaitos&Itemid=86&filter_show=1&vpt_unite=&filter_authority=&filter_jarcode=288600210&filter_cpv=&filter_pirknr=&filter_regnr=&filter_from=&filter_to=&filter_type=&filter_tipas=2] * Viej pirkim technins specifikacijos, ataskaitos ir skelbimai [/vp-skelbimai] * Anoniminiai praneimai apie viej pirkim paeidimus [http://vtpsi.lt/limesurvey/index.php/995571/lang-lt] * Vykdomi projektai [http://vtpsi.lt/node/3374] * Atnaujinam (modernizuojam) pastat statybos kokybs prieira ir kontrol [http://vtpsi.lt/node/3374] * Biudeto vykdymo ataskait rinkiniai [http://www.vtpsi.lt/node/1039] * Finansini ataskait rinkiniai [http://www.vtpsi.lt/node/1043] * Vadov darbotvarks [http://www.vtpsi.lt/darbotvarkes] * kio subjekt prieira [/] * Teisin informacija [http://www.vtpsi.lt/node/457] * Planuojami patikrinimai [http://www.vtpsi.lt/node/1615] * Patikrinimams naudojami aktai (klausimynai) [http://www.vtpsi.lt/node/460] * Konsultacijos [http://www.vtpsi.lt/node/461] * Veiklos efektyvumo rodikliai ir j reikms [http://www.vtpsi.lt/node/462] * kio subjekt nuomons teikimas apie Inspekcijos veikl [http://lan.vtpsi.lt/survey3/survey.php] * Istorija [/node/26] * Veiklos ataskaitos [http://www.vtpsi.lt/node/467] * Veiklos udaviniai [http://vtpsi.lt/files/2016%20m.%20uzdaviniai.pdf] * Tarptautinis bendradarbiavimas [/tarptautinis-bendradarbiavimas] * Asmens duomen apsauga [http://vtpsi.lt/test] * Asmens duomen tvarkymo Valstybinje teritorij planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisykls [/node/2268] * Tarnybiniai lengvieji automobiliai [http://vtpsi.lt/node/3032] * Inspekcija ir iniasklaida [/node/1494] * Atstovas vieiesiems ryiams [/node/1494] * Paslaugos [/] * Asmen aptarnavimas [/] * Bendra informacija [/node/39] * Asmen praym nagrinjimo ir asmen aptarnavimo tvarka [http://www.vtpsi.lt/sites/default/files/AR_2017-01-01_.pdf] * Administracins paslaugos [http://www.vtpsi.lt/taxonomy/term/324] * Administracini paslaug apraymai [/node/1730] * Elektronini laikmen formavimas [/taxonomy/term/337] * Praym ir praneim formos, kita aktuali informacija [/node/1632] * Tvarkomos informacijos rinkmenos [/node/49] * Leidimai branduolins energetikos objektams [/node/1392] * Elektroniniai valdios vartai [https://www.epaslaugos.lt/portal/] * Nuorodos [/node/44] * ISO 9001:2008 [http://www.vtpsi.lt/node/2357] PAIEKOS FORMA Paieka Paieka [http://vtpsi.lt/konsultacijos] [/node/1330] [www.planuojustatyti,lt] [http://www.planuojustatyti.lt][www.tpdris.lt] [http://www.tpdris.lt][www.tpdr.lt] [http://www.tpdr.lt] [http://www.esf.lt/] [http://www.verslovartai.lt/lt/klausimynai/][www.geoportal.lt] [http://www.geoportal.lt/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gAQwNnc09LYwMLA3dzA08D8yB_E4NAA3czY_1wkA5kFZaergZG5gaGHpaW7u7-HoYQeQMcwNFA388jPzdVvyA7O83RUVERAATYHL4!/dl2/d1/L0lDU1EvUU5RSy9ZQlp3L2x0/] [http://inspect.ukmin.lt/] [LRV] [http://www.lrv.lt] VALSTYBIN TERITORIJ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS. Cituojant btina nurodyti altin. Biudetin staiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 272 2748, faks. (8 5) 272 3620, el. patas info@vtpsi.lt, kodas 288600210. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini asmen registre.
HTML Source
Other Screenshots you might like
juegoscompras.com
homeopathy365.com
cnt.ru
marketnewsrelease.com
queuein.co
fitlogy.com
inshapeclubs.com
edward.org
archives-pmr.org